"Kum Nye heals both our bodies and minds, bringing the energies together to function calmly and smoothly."

Tradycja

tibetisches Siegeszeichen

Pisemny przekaz wiedzy o Kum Nye zawarty jest tak w tybetańskich medycznych tekstach jak również w starych buddyjskich pismach Vinaya. Teksty Vinaya zawierają zasady życia w równowadze z prawami natury i dokładne opisy metod uzdrawiania. Kum Nye jest zatem częścią spirytualnych i medycznych teorii i praktyk związanych z tradycjonalną medycyną orientalną.
Tarthang Tulku, który od 1969 roku żyje i pracuje w USA, zaadaptował jogę tybetańską do potrzeb człowieka Zachodu.

"Relaksacja Kum Nye, którą tutaj przedstawiamy, bazuje na własnych doświadczeniach i jest dopasowana do potrzeb współczesnego człowieka. Mój ojciec, który był lekarzem i lamą w Tybecie, nauczał mnie Kum Nye, gdy byłem jeszcze dzieckiem.
Kum Nye jako samodzielna dyscyplina na była znana w Tybecie i najczęściej była przekazywana w połączeniu z innymi naukami. Nauczyciele, którzy przekazywali mi tradycję jogi Nying-thing tsa-long (system subtelnych energii ciała), wykładali czasami teorię i praktykę jogi Kum Nye." (Tarthang Tulku, 1978)

Tarthang Tulku projects

O Tarthang Tulku Rinpoche

Tarthang Tulku Rinpoche urodził się in Golok, we wschodnim Tybecie. Już jako dziecko został rozpoznany i uznany jako inkarnacja jednego z lamów klasztoru Tarthang.

Po intensywnej edukacji przez wielu znakomitych nauczycieli duchowych i medytacyjnych w dziedzinie buddyjskich nauk i praktyk, podróżował na terenie Tybetu i pobierał nauki we wszystkich znaczących szkołach buddyzmu tybetańskiego.

W latach 1962-1968 wykładał na buddyzm na uniwersytetach sanskryckich w Indiach. W 1969 roku wyjechał do USA. W Berkeley (Kalifornia) założył Tibetan Nyingma Meditacion Center (Ratna Ling), Tibetan Aid Project, Dharma Publishing und Dharma Press (1971), Nyingma Instytute (1973) jak też buddyjski Retreat-Center Odiyan (1978).

Jego szczególnie wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem jest ratowanie spirytualnych buddyjskich tekstów, której wielka część została zniszczona podczas chińskiej inwazji w 1959 roku.

Tarthang Tulku Rinpoche jest inicjatorem światowej ceremonii pokojowej w Bodh Gaya (Indie), autorem 18 książek i wydawcą Nyingma Treasures.

 
Symbol of Kum Nye Yoga